Theo dõi

Theo dõi ủng hộ HuyMe.Pro

Thông tin mới

  • HuyMe.Pro là trang web share mod nro đã được tạo từ những năm 2019 với lượng người dùng truy cập ổn định. Sự uy tín của web các bạn không phải lo lắng. Chúc ae có những phút giây chơi game vui vẻ !

    Nhà tài trợ:  Link vào Fun88 mới nhất tại website Fun88vua.com nhận 300k chơi thử! 

Bản Mod NRO PC server TeaMobi-Kakarot-Blue-NROZ-SUPER-Private trên PC | Ấn vào để xem tính năng

                                                   MOD NRO VERSION 214 BY VŨ ĐĂNG   

ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG VÌ KHÁ LÀ LẰNG TÀ LÀ NGOẰNG

"_" là dấu cách nhé 

X là giá trị muốn thay đổi. VD : 1,2,3,4...


***LƯU Ý : - Cái nào đang auto mà không dừng lại được có thể thử giữ Q 1 lúc vì mình cài Q để dừng 

             lại vào khá nhiều chức năng :v

           - Nếu bật mãi 1 chức năng không được có thể thử xem chức năng đó có liên kết với qltk ko

             hoặc tắt liên kết qltk là ok


- telexm : bật chat tiếng việt

- speed_X : thay đổi tốc độ game

- tdc_X : thay đổi tốc độ chạy


- anquai : ẩn quái

- annguoi : ẩn người

- anitem : ẩn item


- smpet_X : setup sức mạnh đệ tử 

- aout : tắt game khi đệ đạt sức mạnh yêu cầu (smpet)


- add : add/xóa quái hoặc item đang trỏ vào/khỏi danh sách tàn sát

- addd : add/xóa loại quái hoặc item đang trỏ vào/khỏi danh sách

- anhat : Nhặt all 

- anhatts : auto nhặt tàn sát

- itm : lọc vật phẩm chỉ nhặt vật phẩm của mình

- slnX : cài đặt giới hạn số lần nhặt (mặc định 7)

- sln : xem số lần nhặt giới hạn đang đặt

- addiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách chỉ tự động nhặt vật phẩm id X (X là id vật phẩm)

- blocki (trỏ vào vật phẩm): Thêm vào/Xoá khỏi danh sách không tự động nhặt vật phẩm đang trỏ

- blockiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách không tự động nhặt vật phẩm id X

- addtiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách chỉ tự động nhặt loại vật phẩm id X(X là id loại vật phẩm)

- blocktiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách không tự động nhặt loại vật phẩm id X

- clri: Cài đặt lại danh sách lọc vật phẩm vể mặc định (danh sách chỉ nhặt và danh sách chặn)

- clrm : Xóa danh sách đánh quái

- clrs : Cài đặt danh sách skill ts về mặc định

- skill : thêm skill đang trỏ vào danh sách skill dùng để ts

- skillX : thêm skill số X vào danh sách skill ts

- ts : tàn sát   

- nsq : né siêu quái

- tlq : tele quái


- kmap : khóa map

- kx_X : auto vào khu X 

- k_X : đổi tới khu X

- kk : khóa đổi khu 


- showhp : list nhân vật trong map

- go_X ( X là nhân vật trong map ) : nhảy đến chỗ nhân vật trong map (bật showhp để xem số thứ tự nhân vật)


- atc : bật autochat 


- abf_X : buff đậu theo chỉ số sư phụ

- bhp_X : setup hp của sư phụ để buff đậu

- bki_X : setup ki sư phụ

- abfdt_X : buff đậu theo chỉ số đệ tử

- bhpdt_X : setup hp của đệ tử để buff đậu

- bki_X : setup ki đệ tử


- attnl : auto tái tạo năng lượng khi mất hp hoặc ki và tự chuyển về chiêu đấm

- akok : up đệ hạn chế đánh kok 


- ak : tự động đánh

- autopem : tự đánh khi đệ sủa


- acaptcha : âm báo captcha

- ahoisinh : auto hồi sinh bằng ngọc 


- alogin : bật auto login khi bị out

- akhu : về lại khu cũ khi login 


- cpu : đóng băng game đưa cpu về 0 khi tab hiện tại không phải là game

- antk : ẩn tài khoản

- npc_X : mở menu npc

- skin : fake skin 

- tuonglai : tới tương lai (đứng ở rbb nkm hoặc rdx)

- neboss : auto đổi khu né boss

- autoco : tự đổi cờ để không bị cắn trộm khi treo 

- abdkd_X : auto vào bdkb (X là cấp độ bdkb) 

- adoanhtrai : auto vào doanh trại 


- abt : auto bông tai và cho đệ về hoặc bảo vệ tùy vào trước khi bật chọn đệ ở trạng thái nào

**VD : chọn đệ là về nhà thì khi auto bông tai sẽ cho đệ về nhà

- bt_X : delay auto bông tai với thời gian X (giây)


- getitem (trỏ vào item trong map) : lấy id item

- sale_X1_X2 : bán item có id X1 với giá X2

- banitem : bật auto bán item (nhớ setup sale_X1_X2 trước) 

- buy_X1_x2 : mua item có id X1 với giá X2

- muaitem : bật auto mua item  


- gmt_X : giữ mục tiêu nhân vật X trong map ( có thể bật hiển thị hp nhân vật để xem số thứ tự )

- gmt : bỏ mục tiêu đang giữ


- xoamap : xóa địa hình

- xbg : xóa background 

- wall : thay wallpaper (Có thể thay wall khác bằng cách lưu ảnh mình muốn vào file Wallpaper. Nhớ đổi tên ảnh thành 

wallpaper và phải là định dạng PNG)

- gdl : Xóa đồ họa,tiết kiệm CPU,RAM giảm lag game(treo máy nên bật);


- akigui : auto kí gửi (yêu cầu: kí gửi trước 1 lần để lấy thông tin rồi mới chat lệnh)

- anhatdt : Nhặt đồ đệ tử đánh rơi 

- delay_X : delay tốc độ nhặt all và nhặt ngọc (X là miligiay) mặc định 1000

- cnn : chỉ nhặt ngọc


- vang_X : fake vàng

- ngoc_X : fake ngọc

- id_X : fake id (X này gõ chữ cũng được)

- sm_X : fake sức mạnh

- tn_X : fake tiềm năng


- csb : Sử dụng capsule thường xmap

- csdb : Sử dụng capsule đặc biệt xmap

- goback : bật goback 


- autotl + trỏ vào nhân vật chỉ định : auto dịch chuyển tức thời nhân vật đang trỏ vào đến khi nó ăn ẩn danh thì dừng =))

- atl : thêm nhân vật đang trỏ vào danh sách tele

- atl_X ((X là id nhân vật trong khu (bật hiển thị hp nhân vật để xem id)) : thêm nvat có id X vào danh sách tele

- rtl_X : xóa nhân vật id X trong ds tele khỏi ds tele 

- ctl : xóa all nvat trong danh sách tele

- tl_X : tele tới nvat có id X trong ds tele

- ltl : xem ds tele

- tlm : tự tele bản thân

- ttl_X : auto tele tới nvat có id X trong ds tele (giữ Q 1-2 giây để hủy)


- admt : auto đổi mục tiêu

- bossm : boss trong khu

- pkm : những thằng đấm nhau được trong khu

- sb : thông báo boss

- line : chỉ boss


- loadskill : tự xếp skill 

- matketnoi : làm game mất kết nối (dùng khi lag mất skill hoặc ngứa tay thích mất kết nối)

- nhaynhot : tự động nhảy lên để gọi đệ khi vào game


- ths_X : đổi quãng thời gian dùng hồi sinh

- autohs : auto dùng hồi sinh vào bản thân auto không xịt (mặc định 45 giây dùng 1 lần) không phải namec 

không cho bật nhé =))

- autohsdt : sử dụng hồi sinh chỉ khi đệ chết hoặc hết ki


- minimap : bật mini map

- hpboss_X : setup hp ks boss

- ksb : bật ks boss bằng đấm thường

- ksbs5 : bật ks boss bằng skill5 (qckk hoặc laze hoặc nổ tùy hành tinh) 

- tugd : tự động đồng ý và giao dịch có thể dùng khi đang treo 


- ngochs_X : setup số hồng ngọc được sử dụng để hồi sinh

- ahs : auto hồi sinh với số ngọc được chỉ định là ngochs

VD : ngochs = 5 sẽ chỉ hồi sinh lại 5 lần


- u_X : khinh công

- d_X : độn thổ

- l_X : dịch trái

- r_X : dịch phải

- kvt : khóa vị trí


- hdsd : mở file hdsd

- xht : hiệu ứng hợp thể

- chb : chỉ hiện boss

- xtb : xóa tàu bay

- atroi : auto trói bdkb

- phaup : auto ghim nhân vật (tự tele + nhảy đến chỗ nhân vật cần phá up)

- checklag: checklag trắng skill khi lag tự mất kết nối

- vdh : vượt địa hình 


- acctl : lấy id acc đang sử dụng và nhập vào tele trong qltk để tele

- idtl : lấy id acc đang trỏ và nhập vào...........................


- lkqltk : liên kết với quản lí tài khoản để sử dụng chức năng

- dapdo : auto đập đồ bật lên rồi vào pha lê hóa chọn đồ là xong (auto bán thỏi vàng

khi hết vàng nên cân nhắc trước khi dùng). Giữ Q để reset đồ và add lại đồ


- goirong_X : gọi rồng X sao

**Lưu ý : đây là ngọc rồng thường


- cskb : mở cskb nhanh

- vutdo : auto vứt đồ (đồ phải cách nhau bởi dấu ",")

- ttnv : trạng thái nhân vật đang trỏ (bị trói, bị thôi miên hay gì gì đấy + soi thời gian)


***Vào xem nội tại để chọn nội tại cần mở trước khi mở

- nt_X : set up chỉ số % nội tại cần mở

- mont : auto mở nội tại khi ra nội tại yêu cầu và chỉ số lớn hơn hoặc bằng chỉ số set up trước 

sẽ tự động tắt game (mở 3 lần bằng vàng và 1 lần bằng ngọc liên tục) (tự động bán thỏi vàng khi gần hết vàng)


- thuongde : auto quay vòng quay đặc biệt trên thần điện 

- nrd : auto nhặt nrd khi nhặt được sẽ phù x7 (nên dùng khi thời gian nhặt ngọc còn thấp để tránh lag)


- doall : dò khu boss từ 1 đến hết hoặc đến khi tìm được boss

- do_(tên boss nào đấy ví dụ broly hoặc xên) : set boss cần dò 

- clrz : set khu mặc định khi dò boss về 0

- dk_X : set khu mặc định khi dò boss là X

- locboss : lọc thông báo boss (chỉ những boss có tên như trong qltk mới hiện lên thông báo

tên boss cắt nhau bởi dấu , )

- amd : auto đi mua đậu khi hết sạch

- mbv_X : nhập nhanh mã bảo vệ X


Phím tắt : 

M : mở menu một số chức năng chính

F : đổi khu nhanh 

N : tự động nhặt full

A : dịch trái

W : dịch phải

S : dịch xuống

D : dịch phải

G : Giao dịch với đối tượng đang trỏ

B : Dùng bông tai (Ưu tiên bt c2 nếu có)

J : Next map trái

K : Next map giữa

L : next map phải

I : Next map ở những nơi có cổng thẳng đứng (VD : cổng vực cấm-núi appule lên cổng núi appule-thung lũng rasphary bên nappa)

C : dùng capsule (ưu tiên csđb nếu có)

P : dừng loadmap (dùng khi chuyển map bị xoay liên tục)\\\ dừng loadmap xong thì ấn F để mở bảng đổi khu nhưng lúc đấy bị dừng load nên 

    sẽ không nhìn thấy ==> chọn bừa 1 khu để load lại và thế là đỡ phải out ra vào lại game =))

Z : ẩn/hiện giao diện mod 

T : bật tắt tđlt (tđlt chạy bằng ngọc nhé)

E : mở list friend

V : Chat tiếng việt

X : Xmap muốn hủy thì ấn lại lần nữa

O : mặc set đồ 1 hoặc 2

H : update khuu theo thời gian thực 

U : bật tắt ak

0 : dịch chuyển tới nhân vật đang trỏ

9 : Bật tắt liên kết qltk


**Liên kết bang hội :

- lkpt : bật tắt liên kết

- tele : acc nào bật liên kết sẽ tele acc chat

- go_X : đưa acc liên kết đến map có id X trừ acc chat

- k_X : đổi khu acc lk trừ acc chat

- name_cb : check khu boss của acc có tên (name) đã lk 

Link tải bản PC: click để tải xuống

Link tải bản chính thức

Nhấp vào quảng cáo bên dưới để hiện link tải!

Cùng danh mục