Theo dõi

Theo dõi ủng hộ HuyMe.Pro

Thông tin mới

  • HuyMe.Pro là trang web share mod nro đã được tạo từ những năm 2019 với lượng người dùng truy cập ổn định. Sự uy tín của web các bạn không phải lo lắng. Chúc ae có những phút giây chơi game vui vẻ !

    Nhà tài trợ:  Link vào Fun88 mới nhất tại website Fun88vua.com nhận 300k chơi thử! 

[UPDATE] MOD JAVA VERSION 2.3.1 | NRO Lậu, TeaMobi

(*) Lệnh chat:
► add: Thêm vị trí quái đang trỏ vào danh sách tàn sát.
► rsvt: Xoá tất cả vị trí quái trong danh sách tàn sát.
► ts: Bật/Tắt tàn sát.
► kX: Chuyển khu X.
► sX: Tốc độ chạy X.
► tdX: Tốc độ game X.
► view1: Bật/Tắt hiển thị thông báo boss.
► view2: Bật/Tắt hiển thị người & boss trong map.
► view3: Bật/Tắt hiển thị thông tin sư phụ.
► view4: Bật/Tắt hiển thị thông tin đệ tử.
► view5: Bật/Tắt check info.
► atc: Bật/Tắt auto chat.
► ahs: Bật/Tắt auto hồi sinh bằng ngọc.
► ahsnm: Bật/Tắt auto hồi sinh lên bản thân của namek.
► skillX: Auto skill ở ô thứ X.
► ats: Bật/Tắt auto dùng skill vừa cài đặt.
► xmap: Mở menu xmap.
► gb: Bật/Tắt goback.
► anhat: Bật/Tắt auto nhặt.
► ak: Bật/Tắt tự đánh.
► locdo: Bật/Tắt lọc đồ.
► annguoi: Bật/Tắt ẩn người.
► anquai: Bật/Tắt ẩn quái.
► anitem: Bật/Tắt ẩn item.
► acn: Bật/Tắt tự dùng cuồng nộ.
► abh: Bật/Tắt tự dùng bổ huyết.
► abk: Bật/Tắt tự dùng bổ khí.
► agx: Bật/Tắt tự dùng giáp xên.
► aad: Bật/Tắt tự dùng ẩn danh.
► akt: Bật/Tắt tự dùng khẩu trang.
► amd: Bật/Tắt tự dùng máy dò.
► cskb: Bật/Tắt tự dùng capsule kì bí.
► alogin: Bật/Tắt tự kết nối lại.
► sz: Bật/Tắt về lại khu cũ.
► cflag: Bật/Tắt treo cờ chống PK.
► out: Bật/Tắt thoát game khi đệ đủ sức mạnh.
► jump: Bật/Tắt auto nhảy.
► nb: Bật/Tắt chuyển khu tránh boss.
► nsq: Bật/Tắt up đệ né siêu quái.
► kvt: Bật/Tắt khoá vị trí.
► xindau: Bật/Tắt auto xin đậu.
► chodau: Bật/Tắt auto cho đậu.
► thudau: Bật/Tắt auto thu đậu.
► g: Dịch chuyển đến mục tiêu đang trỏ.
► hotkey: Bật/Tắt phím tắt.
 • Phím 's' : Bật/Tắt auto sleep.
 • Phím 'g' : Dịch chuyển đến mục tiêu đang trỏ.
 • Phím 'm' : Mở menu mod.
 • Phím 'x' : Mở menu xmap.
 • Phím 'j' : Load map trái.
 • Phím k' : Load map giữa.
 • Phím 'l' : Load map phải.
► abt: Bật/Tắt auto porata.

Link tải bản chính thức

Nhấp vào quảng cáo bên dưới để hiện link tải!

Cùng danh mục