Theo dõi

Theo dõi ủng hộ HuyMe.Pro

Thông tin mới

  • HuyMe.Pro là trang web share mod nro đã được tạo từ những năm 2019 với lượng người dùng truy cập ổn định. Sự uy tín của web các bạn không phải lo lắng. Chúc ae có những phút giây chơi game vui vẻ !

    Nhà tài trợ:  Link vào Fun88 mới nhất tại website Fun88vua.com nhận 300k chơi thử! 

Bản Mod NRO trên Java server lậu NRO LOVE FINAL-UPDATE | Fix lỗi vặt, Auto Skill khi dùng sát thú lệnh, auto mua item theo ID, Full tính năng,...

(*) Chức năng:
- Fix auto up bí kiếp (Ko pem khi bị mất kết nối).
- Fix auto skill khi dùng sát thú lệnh.
- Auto đập đồ tự bán thỏi vàng (Nên để đồ cần đập trên thỏi vàng tránh bị bán nhầm đồ).

(*) Lệnh chat:
► cd: Mở menu thiết lập:
- Tiện Ích:
  + Thông báo BOSS.
  + Đường kẻ đổ tới BOSS.
  + Hiển thị thông tin sư phụ.
  + Hiển thị thông tin đệ tử.
  + Xóa hiệu ứng Bom + QCKK.
  + Auto skill khi dùng Sát thú lệnh (Tự dùng Biến khỉ + Đẻ trứng).
  + Bàn phím ảo.

 - Buff đậu theo HP hoặc KI sư phụ.

 - Buff đậu theo HP, KI hoặc %TL đệ tử.

 - Dò khu có boss: Tên boss + số khu random. 
 * Lưu ý: • Viết đúng tên boss.
               • Ví dụ: Muốn dò khu có boss broly thì viết "Broly".

- Ks khi HP boss dưới thông số cài đặt (Ghi tên boss muốn ks ở phần "Dò khu có BOSS").

- Lọc đồ: Danh sách item muốn bán hoặc vứt.
 * Lưu ý: • Tên item viết thường không cần ghi đủ, nếu nhiều item thì mỗi item cách nhau dấu chấm phẩy (;).         
               • Ví dụ: áo;quần;giày;giầy;găng;rada.

 - Chuyển khu tránh boss: Khi gặp người hoặc boss có tên trong cài đặt sẽ tự chuyển khu.
 * Lưu ý: • Tên boss viết thường, nếu nhiều boss thì mỗi boss cách nhau dấu chấm phẩy (;).
               • Ví dụ: broly;super broly;số 4.

 - Ẩn item theo ID.
 * Lưu ý: Mỗi ID item cách nhau dấu chấm phẩy (;).
 - Auto mua item theo ID.
 - Auto mở nội tại.


* Lưu ý: 

• Tên nội tại + % nội tại cần mở cách nhau dấu chấm phẩy (;).

• Ví dụ: Muốn mở nội tại đấm galick 20% thì ghi "galick;20", khi mở đc nội tại lớn hơn hoặc bằng 20% sẽ tự TẮT auto.

► bikiep: Bật/Tắt auto up bí kiếp.
► atv: Bật/Tắt auto bán thỏi vàng khi hết trong lúc đập đồ.
► ant: Bật/Tắt auto mở nội tại.
► anhat: Bât/Tắt auto nhặt.
► buff: Bật/Tắt buff đậu theo chỉ số sư phụ.
► abf: Bật/Tắt buff đậu theo chỉ số đệ tử.
► sb: Bật/Tắt auto dò khu có BOSS.
► nb: Bật/Tắt auto chuyển khu tránh BOSS.
► ks: Bật/Tắt auto KS khi hp BOSS nhỏ hơn hoặc bằng thông số đã cài đặt.
► bando: Bật/Tắt auto bán đồ.
► vutdo: Bật/Tắt auto vứt đồ.
► anvp: Bật/Tắt ẩn vật phẩm theo ID.
► buy: Bật/Tắt auto mua item theo ID (Phải vào shop 1 lần rồi mới BẬT auto).
► ahs: Bật/Tắt auto hồi sinh bằng ngọc.
► ak: Bật/Tắt tự đánh.
► kmt: Bật/Tắt auto khóa mục tiêu.
► sz: Bật/Tắt auto vào lại khu khi mất kết nối.
► cskb: Bật/Tắt auto mở capsule kì bí (Tự TẮT auto khi hết capsule).

Link tải bản chính thức

Nhấp vào quảng cáo bên dưới để hiện link tải!

Cùng danh mục